Protecció a la infància i a l’adolescència

Accions i defensa legal

Protecció a la infància i a l’adolescència

Realitzem oposicions contra resolucions de DGAIA i d’altres accions legals de protecció a la infància a l’adolescència. Oferim defensa legal en casos d’acollida i adopció.