Dret de família

Demandes, reclamacions i tramitacions

Dret de família

Tramitem divorcis, separacions i ruptures de parella, tant per mutu acord com per via contenciosa. També custòdies, reclamacions de pensions d’aliments, modificacions de sentència, demandes de filiació, tutela, incapacitats, adopcions, controvèrsies de la potestat parental, acords prematrimonials, així com qualsevol altra demanda vinculada amb el dret de família.