Altres

Altres

Comptem amb col·laboracions estables amb altres companys i companyes especialistes en dret laboral, dret mercantil i concursal i dret d’estrangeria, entre d’altres.